آخرین اخبار »» 
  1. ن.مهدیزاده ازریوش می‌گه:

    عرض سلام وخسته نباشید بهتمام مردم خونگرم کوهسرخ .وعرض سلام وادب خدمت جناب عبدا…نژاد به نظرمن اگه مسئولین به جاذبه های گردشگری کوهسرخ بیشتررسیدگی کننداین منطقه زیبامیتواند ازاین بهترشود وبه یک مکان تفریحی توریستی تبدیل شود ولی حیف وصد حیف کسی به فکراین همه منایع طبیعی وزیباییهای خارق العاده نیست مثلاهمین آبگرم کریز را میتوانندوسیعترش کنند تاهم آقایان استفاده کنندهم خانمها