آخرین اخبار »» 
  1. دلسوز می‌گه:

    خدا همه ما را به آشنا شدن به وظایفون آگاه و هدایت کنه ! آقای شهردارو مسئولین آتش نشانی ریوش از عمل نکردن به وظایفتون از خدا بترسید !