آخرین اخبار »» 
  1. رضا می‌گه:

    به‏ ‏نظر‏ ‏من‏ ‏آقایون‏ ‏کار‏ ‏خودشونو‏ ‏انجام‏ ‏بدن‏ ‏بهتره‏ ‏چون‏ ‏با‏ ‏رفتن‏ ‏به‏ ‏روی‏ ‏منبر‏ ‏فقر‏ ‏از‏ ‏بین‏ ‏نمیره‏ ‏باید‏ ‏یک‏ ‏چاره‏ ‏عملی‏ ‏بجویند‏‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏کس‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏کاری‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏اون‏ ‏مربوط‏ ‏میشه‏ ‏و‏ ‏تخصصشو‏ ‏داره‏ ‏باید‏ ‏کار‏ ‏کنه‏ ‏،یکی‏ ‏از‏ ‏دلایل‏ ‏فقرمون‏ ‏هم‏ ‏همین‏ ‏نبودن‏ ‏افراد‏ ‏در‏ ‏جای‏ ‏خودشونه‏ ‏