آخرین اخبار »» 
  1. بختیاری می‌گه:

    باسلام متاسفانه در روستای تنورجه چاه موتور شماره ۱ و۲معلمی و دیگر چاهای آب با توجه به اینکه اکثر مالکین زعفران کاشته اند و لی افرادی که مالک نیستند آمده اند زعفران کاشته اند ولی نماینده و موتوربان آن چاه موتور آب آزاد به غیر مالکین فروخته اند و باعث شده که اکثر مالکین آب دیر تر بگیرند و دچار مشکل شوند خواهشمنداست این را به مسئولین ارجا ع داده و کمک و همکاری نمایید ورسانه ای نماییدبا تشکر بختیاری

  2. دلسوز می‌گه:

    آقای بختیاری توئقع داریم ازشما که این مشکلات را خود اهالی روستا برطرف کنند