آخرین اخبار »» 
  1. شفیعی می‌گه:

    خیلی زیباست تشکر

  2. امیرضا دهقان کریزی می‌گه:

    سلام براهالی محترم روستای خودم کریزسال نومبارک امیدوارم سالی خوش سرشارازخوبی هاداشته باشید.