آخرین اخبار »» 
  1. مقیم کوهسرخ می‌گه:

    ضمن عرض سلام
    امید است این همایش چون دیگر همایشها ختم به تشریفات نشود . مگر می شود خانه ای را آباد کرد اما فرزندان درون خانه را فراموش کرد و از بیرون خانه یاری جست اگر نخبگانی که در درون منطقه خدمت می کنند در تعامل با پیشکسوتان بیرون قرار میگرفتند به نظر بازدهی چند برابر می شد ولی چه کنیم که بنا بر یک ضرب المثل کوهسرخی : آو در خنه گیلوکه .