آخرین اخبار »» 
  1. بختیاری می‌گه:

    باسلام
    دلایل افت آبهای زیر زمینی در آبخوانهای کوهسرخ و کاشمر دلایل تغیرات شرایط اقلیمی و بهر بردای به صورت کاملا” سنتی و همچنین کنترل آنها و مطالعات آن در دست آفراد غیر متخصص مثل زمین شناسها که ار هیدرولیک چاهاوقنوات و آب سنجی چیزی نمی دانند و اکثر رشته های مهندسی آب را استفاده در کنترل موارد فوق الذکر را دخالت نداده که باعث بوجود آمدن همچنیین مواردی شده است حتی در آبخوان کوهسرخ که بصورت بحرانی می باشد برداشت آب بصورت هنوز سنتی استفاده می شود که زمانی امکان اینکه چاهاو چشمه و قنوات کاملا خشک شودو مسئولین فکری کنند . با تشکر بختیاری