آخرین اخبار »» 
  1. همشهری می‌گه:

    هیچکس به فکرجان مردم نیست حتی خود مردم هم سکوت کرده اندمطمین باشیدتامردم ساکتند کسی به فکرسلامت آنها نمی افتد